OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení                                                                                                                                               Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě   www.militaryspareparts.cz                               Libor Vosecký  IČ: 44827539 Neplátce DPH, ul. Nerudova 349, Hřebeč 27345 Česká Republika                             a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který se má možnost s nimi seznámit před odesláním objednávky.              

Objednávka a uzavření kupní smlouvy. Kupující se seznámí s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, po zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.                       

Změna v objednávce je možná a to v době před odesláním objednávky poštou.      

Povinnosti prodávajícího                                                                                                                                 Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o přijaté objednávce, následně o dostupnosti zboží, průběhu jejího vyřízení a odeslání objednávky poštou. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a řídí se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních dat. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze, když o to zákazník písemně emailem požádá.
 
                                                                                                                                                                                 Práva a povinnosti kupujícího                                                                                                                         Kupující se zavazuje uvést správnou a úplnou fakturační adresu, odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze.

Závěrečná ustanovení                                                                                                                                               Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží uvedenou katalogu internetového obchodu Militaryspareparts.cz, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Účastníci se ve smyslu ust. §262, odst 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409.

Reklamace                                                                                                                                                     Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu www.militaryspareparts.cz a právním řádem platným v ČR.
Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na emailové adrese
spare.parts.mb.gpw@centrum.cz a také osobně. Výměna nebo vrácení zboží v rámci reklamace je možné v případě vrácení v původním kompletním stavu, s veškerým příslušenstvím a dokladem o koupi.                    Záruka trvá 24měsíců od převzetí zboží, není – li výslovně sjednáno jinak. Záruka se nevztahuje na poškození náhradního dílu neodbornou manipulací nebo montáží do vozidla neodborníkem. V poslední řadě se nevztahuje na nadměrné opotřebování, poškození při porušení obvyklých zásad užívání a zásahem vyšší moci.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku (zákon č. 367/2000 Sb.) odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Výměna nebo vrácení zboží v rámci odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, nepoužité, nepoškozené v původním neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím, jako obyčejný balík.      Po obdržení a zkontrolování vráceného zboží prodávající obratem vrátí zákazníkovi odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Platební podmínky
Dobírkou na adresu nebo bankovním převodem

Ochrana osobních údajů.                                                                                                                                 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním poskytnutých údajů. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a řídí se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních dat.
Prodávající vymaže údaje zákazníka z databáze, když o to zákazník písemě emailem požádá.

TOPlist