OBCHODNÍ PODMÍNKY

Nákup v internetovém, zásilkovém obchodě WWW.MILITARYSPAREPARTS.CZ 

Václav Bečvář IČ: 07411685, Neplátce DPH. 606349312

Náhradní díly se posílají, vyzvednout jde jen po předchozí domluvě a u nadrozměrných kusů.

Práva a povinnosti prodávajícího. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o jeho objednávce. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a řídí se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních dat. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze, když o to zákazník písemně emailem požádá. V případě větší a těžší zásilky než je standart, nebo zásilky do jiného státu, má prodávající právo upravit cenu poštovného podle ceníku České pošty, nebo smluvního dopravce.                                                                             

Práva a povinnosti kupujícího. Objednávka kupujícího není závazná až do chvíle zjištění zboži na skladě ze strany prodávajícího. Kupující se zavazuje uvést správnou a úplnou fakturační adresu, odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze.

Závěrečná ustanovení .Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží uvedenou katalogu internetového obchodu Militaryspareparts.cz, není li uvedená cena náhradního dílu tak se objednávka stává závaznou až po odsouhlasení ceny oběma stranami.. Účastníci se ve smyslu ust. §262, odst 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.

Reklamace. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu www.militaryspareparts.cz a právním řádem platným v ČR. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na emailové adrese  spare.parts.mb.gpw@centrum.cz Výměna nebo vrácení zboží a peněz v rámci reklamace je možné v případě vrácení v původním kompletním stavu, s veškerým příslušenstvím a dokladem o koupi. Záruka trvá 24měsíců od převzetí zboží, není – li výslovně sjednáno jinak. Záruka se nevztahuje na poškození náhradního dílu neodbornou manipulací nebo montáží do vozidla neodborníkem. V poslední řadě se nevztahuje na nadměrné opotřebování, poškození při porušení obvyklých zásad užívání a zásahem vyšší moci.

Odstoupení od kupní smlouvy  - KUPUJÍCÍ
Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku (zákon č. 367/2000 Sb.) odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Výměna nebo vrácení zboží v rámci odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, nepoužité, nepoškozené v původním neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím, jako obyčejný balík. Po obdržení a zkontrolování vráceného zboží prodávající obratem vrátí zákazníkovi odpovídající částku peněz na bankovní účet.

Odstoupení od kupní smlouvy - PRODÁVAJÍCÍ

Prodávající má právo odstoupit a stornovat už eshopem přijatou objednávku v případě nesprávného zadání typu vozu nebo administrativní chyby na stránkách eshopu.

Platební podmínky: Bankovním převodem

Ochrana osobních údajů. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním poskytnutých údajů. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a řídí se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních dat.
Prodávající vymaže údaje zákazníka z databáze, když o to zákazník písemě emailem požádá.