OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení                                                                                                                                               Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě   www.militaryspareparts.cz                                   Libor Vosecký IČ: 44827539, Neplátce DPH, Václav Bečvář IČ: 07411685, Neplátce DPH ul. Nerudova 349, Hřebeč 273 45 Česká Republika a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který se má možnost s nimi seznámit před odesláním objednávky.              

Práva a povinnosti prodávajícího                                                                                                                               Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o jeho objednávce. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a řídí se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních dat. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze, když o to zákazník písemně emailem požádá. V případě větší a těžší zásilky než je standart, nebo zásilky do jiného státu, má prodávající právo upravit cenu poštovného podle ceníku České pošty, nebo smluvního dopravce.                                                                                                                                                                  

Práva a povinnosti kupujícího                                                                                                                         Kupující se zavazuje uvést správnou a úplnou fakturační adresu, odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze.

Závěrečná ustanovení                                                                                                                                               Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží uvedenou katalogu internetového obchodu Militaryspareparts.cz, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Účastníci se ve smyslu ust. §262, odst 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409.

Reklamace                                                                                                                                                     Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu www.militaryspareparts.cz a právním řádem platným v ČR.
Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na emailové adrese
spare.parts.mb.gpw@centrum.cz a také osobně. Výměna nebo vrácení zboží v rámci reklamace je možné v případě vrácení v původním kompletním stavu, s veškerým příslušenstvím a dokladem o koupi.                    Záruka trvá 24měsíců od převzetí zboží, není – li výslovně sjednáno jinak. Záruka se nevztahuje na poškození náhradního dílu neodbornou manipulací nebo montáží do vozidla neodborníkem. V poslední řadě se nevztahuje na nadměrné opotřebování, poškození při porušení obvyklých zásad užívání a zásahem vyšší moci.

Odstoupení od kupní smlouvy  - KUPUJÍCÍ
Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku (zákon č. 367/2000 Sb.) odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Výměna nebo vrácení zboží v rámci odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, nepoužité, nepoškozené v původním neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím, jako obyčejný balík.      Po obdržení a zkontrolování vráceného zboží prodávající obratem vrátí zákazníkovi odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Odstoupení od kupní smlouvy - PRODÁVAJÍCÍ

Prodávající má právo odstoupit a stornovat už eshopem přijatou objednávku v případě nesprávného zadání typu vozu nebo administrativní chyby na stránkách eshopu.

Platební podmínky: Bankovním převodem

Ochrana osobních údajů.                                                                                                                                 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním poskytnutých údajů. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a řídí se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních dat.
Prodávající vymaže údaje zákazníka z databáze, když o to zákazník písemě emailem požádá.